edulogo

جامعة كردفان

كلية التربية

نظرية الأعداد

يهدف المقرر على تعريف الطالب بالأعداد الصحيحة وخواصها وتطبيقاتها.

المفردات:

الأعداد الصحيحة، قابلية القسمة، مبرهنة القواسم الفعلية، الأعداد الأولية ، العدد القابل للتحليل ، القاسم المشترك الأعظم ، الأعداد الأولية نسبياً ، تمهيدية إقليدس، الدوال العددية والدوال الضربية، خوارزمية القسمة ،المعادلات الديوفنتية الخطية وغير الخطية ،رتبة العدد معيار n ، التطابق .