edulogo

جامعة كردفان

كلية التربية

النبواءات                 

الأهداف:

  1. إيضاح مدى حاجة البشرية للرسل.
  2. أن يتعرف الطالب على أهم الفوارق بين النبي والرسول.

المفردات:

*تعريف النبي والرسول والفرق بينهما* الوحي مفهومه وأنواعه*صفات الآنبياء والرسل*دعاوى منكري الرسالة* وظائف الآنبياء والرسل* الولاية ومفهومها، صفات الأولياء* الكرامة، المعجزة، الأحوال الشيطأنية وحقيقة السحر.