edulogo

جامعة كردفان

كلية التربية

نظرية الزمر

يهدف المقرر

إلى تعريف الطالب بالبنى الجبرية الأساسية.

مراجعة مختصرة للعمليات الثنائية وخواصها، شبه الزمرة، تعريف الزمرة الجزئية، الزمرة الدوارة ومبرهناتها، رتبة العنصر، المجموعات المصاحبة، مبرهنة لاجرانج ونتائجها، زمرة كلاين، الزمرة الجزئية الناظمية، زمرة القسمة، تشاكل الزمر، أنواع التشاكل، المبرهنات الأساسية لتشاكل الزمر، مبرهنة كبلي التماثل الذاتي، تأثير الزمرة، معادلة الفصول، مبرهنة يسلو، مبرهنة كوشي.