edulogo

جامعة كردفان

كلية التربية

نظرية الإحصاء

يهدف المقرر

إلى تعريف الطالب بطرق الإستدلال والإستقراء الإحصائي.

الدالة المميزة، دالة التوزيع التراكمي في متغيرين، الإحتمال الشرطي، التوقع والتباين الشرطي، التغاير، الدالة المولدة للعزوم المشتركة.