edulogo

جامعة كردفان

كلية التربية

نظرية الأعداد

يهدف المقرر

إلى تعريف الطالب بقابلية الأعداد الصحيحة والعمليات عليها والأعداد الأولية والأعداد النسبية. الأعداد الصحيحة، قابلية القسمة، مبرهنة القواسم الفعلية، الأعداد الأولية، العدد القابل للتحليل، القاسم المشترك الأعظم، الأعداد الأولية نسبياً، تمهيدية إقليدس، الدوال العددية والدوال الضربية، خوارزمية القسمة، المعادلات الديوفنتية الخطية وغير الخطية،رتبة العدد معيار n، التطابق.